Gå til meny

Publisert av Nye SOS Rasisme 04.05.2015

Folk med blå øyne er genetisk overlegne andre mennesker, hevder nettstedet.

Påstanden settes fram i en kortfatta sak som nettsida publiserte natt til tredje mai. Saken, som er skrevet av NRK-journalist Lisa Dyremyhr Bakke, lister opp seks fordeler med å ha blå øyne, og påstår blant annet at blåøyde mennesker er bedre strategikere og planleggere enn andre folk. Det påstås dessuten at de er mer intelligente enn andre folk og er flinkere i golf.

Teoriene som presenteres er reine hvit makt-raseteorier og hører ikke noe sted hjemme.

Sol.no får i skrivende stund kritikk på sin egen Facebookside, og svarer på kritikken med å si at det ikke var ment rasistisk.

- Vi setter stor pris på mangfold, og publiserer fra tid til annen slike “fordelsartikler” for å fremme at folk skal være stolt av den kroppen de har, skriver en av deres sidens moderatorer.

Dersom vi skal tro nettstedet har de i beste fall vist en stor porsjon ignoranse. At artikkelen har fått passere redaksjonen i en stor norsk nettavis er skammelig, og artikkelen må trekkes tilbake og beklages. Vi stiller også spørsmål med formålet med i det hele tatt å publisere slikt vås.

Det finnes ikke menneskeraser

Alle mennesker er forskjellige, men det finnes ikke forskjellige menneskeraser. Vi tilhører alle den samme biologiske arten, og menneskeheten kan ikke deles inn i raser eller underarter. Mens troa på forskjellige meneskeraser fortsatt eksisterer blant enkelte har den ikke noe vitenskaplig grunnlag.

Raseforskningen har tidligere vært svært aktiv, men var pseudovitenskaplig og hadde et klart mål om å befeste herskende hvite imperialisters rett til å underlegge seg andre folk. Raseforskningen har målretta bidratt til å legitimere historiens mest brutale gjerninger, slik som etnisk rensning, kolonialisering, slaveri, forfølgelser, plyndring, lobotomering, tvangssterilisering, rasehygiene og konsentrasjonsleirer.

Eksistensen av menneskeraser er vitenskaplig gravlagt, men mytene lever videre og spres aktivt av rasister og nazister. De få raseforskerne som fortsatt finnes har en dypstikkende rasistisk agenda, er oftest ikke utdanna forskerne, og driver pseudoforskning som blir kategorisk tilbakevist av det vitenskaplige miljøet. Det samme gjelder kildene som blir brukt i nettstedet Sols liste.

Likevel lever rasistiske myter videre blant folk, og fører til tenkning om kollektive egenskaper basert på hudfarge. En tankegang som kolliderer med at mennesker er individer. Dette utnytter rasister til å skape falske skiller mellom folk som i utgangspunktet ikke har motstridende interesser, og driver mennesker lenger fra hverandre.

||||||||||||||||||||||   SOSIALE MEDIER   ||||||||||||||||||||||

||||||||||||||
Utviklet av Aktiv Webdesign
© 2012 Nye SOS Rasisme
Postadresse: Nye SOS Rasisme
Pilestredet 29A
0166 Oslo
Telefon: 479 45 490
E-post: post@nyesos.no